Heerlijke, voordelige wijnenVoor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

Privacybeleid

Dit Privacybeleid geldt de operationele webshop www.ilconte.nl (hierna: “de website”).

Bij elk (herhaald) bezoek aan deze website herkent de webserver automatisch uw IP-adres.

Bij een bezoek aan de websites bewaart Wijnkoperij il Conte:

a. uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan de webpagina’s, in de mate van het mogelijke;
b. uw e-mailadres als u vragen plaatst op de website;
c. uw e-mailadres als u dit communiceert;
d. uw e-mailadres als u deelneemt aan eventuele discussieforums of chats;
e. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar de websites te gaan;
f. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op de website geraadpleegd heeft.

Deze informatie wordt gebruikt

a. om de inhoud en de lay-out van alle pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
b. om de inhoud van de websites te verbeteren.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Er bestaan wat betreft Wijnkoperij il Conte geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Privacy policy en veiligheid

a. Als Wijnkoperij il Conte uw gegevens overdraagt of op de websites ontvangt, worden altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector toegepast.
b. Voor de website wordt een beveiligde server gebruikt. U kunt dat zien aan het slotje linksboven in uw browser.
c. Wijnkoperij il Conte heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die van u op de website wordt ontvangen.

Contact opnemen inzake dit privacybeleid

Als u wenst te reageren op het onderhavige privacybeleid, kunt u per email contact met Wijnkoperij il Conte opnemen, via het emailadres hdegraaf@ilconte.nl.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails (of nieuwsbrieven) wenst te ontvangen, kunt u contact met Wijnkoperij il Conte opnemen via het hierboven vermelde emailadres.

U kunt periodiek mailings of nieuwsbrieven ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u in voorkomend geval contact met Wijnkoperij il Conte opnemen op het hierboven vermelde emailadres of via de instructie onderaan de betreffende mailing of nieuwsbrief.

Indien u geen reclame wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u dat aan Wijnkoperij il Conte laten weten op het hierboven vermelde emailadres.

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zal Wijnkoperij il Conte contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan dit reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verleent Wijnkoperij il Conte aan de bezoekers van de website toegang tot alle informatie die van hen wordt bijgehouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met Wijnkoperij il Conte op te nemen op het hierboven vermelde emailadres.

Op verzoek biedt Wijnkoperij il Conte de bezoekers van de website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die van hen worden bijgehouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met Wijnkoperij il Conte op te nemen op het hierboven vermelde emailadres.

Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met het op deze pagina genoemde privacybeleid, neem dan contact met Wijnkoperij il Conte op per email: info@ilconte.nl.

Heerlijke, voordelige wijnen