De (prijs)informatie op de website van Wijnkoperij il Conte wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Wijnkoperij il Conte geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. Wijnkoperij il Conte kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik) of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Wijnkoperij il Conte.

Het streven van Wijnkoperij il Conte is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. Wijnkoperij il Conte kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Wijnkoperij il Conte om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van Wijnkoperij il Conte kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien u gebruik maakt van enig deel van de website van Wijnkoperij il Conte, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.