Hoewel wij er niet van uitgaan, is het natuurlijk altijd mogelijk dat u spijt krijgt van uw bestelling. Hoe in zo’n geval te handelen? Het hangt er daarbij van af of u namens een bedrijf heeft besteld of dat u een particulier bent.

Het onderstaande geldt alleen voor particuliere consumenten:

U kunt een (deel van uw) bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen annuleren. Deze 14 dagen gaan in vanaf het moment dat u uw bestelling heeft ontvangen. Aan het naar ons terugsturen van uw bestelling is de voorwaarde verbonden dat uw bestelling niet gebruikt mag zijn en zich nog in de originele verpakking dient te bevinden. Dus als een bij ons gekochte wijn u achteraf niet bevalt, nemen wij uw bestelling niet terug omdat u naar alle waarschijnlijkheid al één of meerdere flessen heeft geopend.

Nadat wij uw gehele bestelling in goede staat terug hebben ontvangen, zullen wij de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten, aan u terugbetalen. Gaat het om een deel van uw bestelling, dan krijgt u wel het aankoopbedrag terug, maar niet de in rekening gebrachte verzendkosten. Terugbetaling zal plaatsvinden op hetzelfde bankrekeningnummer als waarmee u in eerste instantie betaald heeft. Dit om eventuele fraude te voorkomen.

De kosten die u moet maken om een deel van uw bestelling aan ons te retourneren, zijn voor uw eigen rekening. Indien u de hele bestelling onbeschadigd en in originele staat, ook wat betreft de verpakking, aan ons retourneert, betalen wij u de verzendkosten die u daarvoor moet maken, ook in z’n geheel terug.

Indien u besluit tot annulering en terugzending van uw bestelling (of een deel daarvan), dient u dat schriftelijk aan ons mede te delen. U kunt dat het beste doen via het herroepingsformulier onder het menu-item “Klantenservice”.

Terugbetaling vindt in alle gevallen uiterlijk binnen 14 dagen na uw annulering c.q. retourzending plaats.